webleads-tracker

Kontrola ložisek a mazání - UE Systems

Kontrola ložisek a mazání

Ultrazvuk poskytuje včasné varování před selháním ložiska nebo mazání

Monitorování stavu ložiska a mazání

Prediktivní a proaktivní kontrola rotačních zařízení s pomocí přístrojů typu Ultraprobe má mnoho výhod. Kontrolní program kontroly ložiska poskytuje:

 • Včasné varování před selháním ložiska
 • Detekci nedostatečného mazání
 • Prevenci přemazávání
 • Pokročilý software, který Vám pomáhá v pracovním procesu a analyzuje velmi efektivně

Ultrazukovou metodu lze použít na všechny rychlosti ložisek (vysoké, střední a nízké). Navíc, tím, že ultrazvuk je vysokofrekvenční krátkovlnný signál, je možné odfiltrovat zvláštní matoucí zvuky pozadí a soustředit se specifickou věc, která má být kontrolována. Základní kontrolní metody jsou extrémně jednoduché a vyžadují minimální školení. Pro ty, kteří vyžadují více sofistikované školení nabízí UE Systems kurzy školení, které mají rozsah od jednodenních školení, přes implementační školení u zákazníka, až po pětidenní certifikační kurzy.

Uživatelé analogových přístrojů mohou sledovat hladiny zvuku a současně s tím poslouchat kvalitu zvuku. Uživatelé digitálních přístrojů mají přidané možnosti jako např. analýzu zvuku a dat pomocí specializovaného software. Více sofistikované digitální přístroje poskytují rozsáhlé možnosti monitorování stavu ložisek:

 • Záznam dat: DMS software pro sledování trendů a nastavení parametrů. které spustí alarm
 • Nastavení přenostu dat: pro extrémně rychlý sběr dat při rychlých pochůzkách
 • Nahrávání vzorků zvuku: spektrální analýza pro analýzy a technické zprávy
 • Modifikovatelné formáty reportů zahrnující jiné formáty a obrázky
 • Sdílení dat: softwarové balíčky, které fungují po síti

Jak funguje kontrola ložisek ultrazvukem

Mechanické pohyby vytváří široké spektrum zvuků. Jedním z hlavních přispivatelů k nadměrnému namáhání mechanických zařízení je tření. Ultrazvukové přístroje detekují tření. Tím, že se zaměřuje na úzké pásmo vysokých frekvencí, detekuje Ultraprobe jemné změny v amplitudě a kvalitě zvuku, tvořené zařízením v provozu. Ultraprobe poté převádí tyto normálně neslyšitelné zvuky do slyšitelné oblasti, kde je lze poslouchat pomocí sluchátek a pozorovat na displeji pro účely sledování trendu, porovnávání a analýzy.

Bylo potvrzeno, že ultrazvukové monitorování poskytuje včasné varování před selháním ložiska. Byla stanovena různá stadia selhání ložiska. 8dB nárůst nad základní úroveň indikuje nedostatečné mazání (před selháním). 12dB nárůst znamená začátek selhání. 16dB nárůst indikuje pokročilé stadium selhání,  zatímco nárůst o 35 až 50dB varuje před katastrofickým selháním. Pro ty, kteří používají ultrazvukovou spektrální analyze, jsou tyto stavy často pozorovány jak v FFT analýze, tak při analýze časové oblasti.

DMS, Software pro správu dat

FFT (rychlá Fourierova transformace) ze softwaru Spectralyser, softwaru pro analýzu spektra.

 

 

 

 

 

 

 

Metody ultrazvukové kontroly ložisek

Existují tři metody pro ultrazvukové monitorování ložisek:

 • Srovnávací: Srovnává stejný typ ložiska a všímá si odchylek, jednoduchá a rychlá
 • Historická: Určuje trend během času z měřených hodnot s pomocí software DMS
 • Analytická: Používá software Spectralyser s integrovaným kalkulátorem selhání ložiska

Pomocí historické metody a s použitím software DMS můžeme také do našich datových bodů naprogramovat úrovně, při kterých se spustí alarm:

 • Stanovte základní úroveň měření (hodnotu dB, při které je ložisko v pořádku)
 • První alarm = značí nedostatečné mazání
 • Druhý alarm = včasné varování před selháním ložiska

Po nahrání nových dat z pochůzky Vám software pomůže vytvořit, rychle a snadno, zprávu o stavu mazání.

Vyhnutí se přemazávání s použitím mazacího lisu Grease Caddy

60 taž 80 procent všech selhání ložisek (katastrofické, funkční a předčasné) je způsobeno problémem s mazáním: ať už se jedná o špatný výběr maziva, špatnou aplikaci, kontaminaci maziva nebo degradaci maziva. Jako nadstavbu pro výběr vhodného maziva používejte ultrazvukové přístroje společnosti UE Systems, pro identifikaci nedostatku maziva zabránění přemazávání. Nastavte základní úroveň pro každé ložisko a testujte pravidelně, abyste zachytili nárůst decibel. Pokud ložisko dosáhne 8dB nárůst nad základní úroveň beze změny v kvalitě zvuku, potřebuje namazat. Když aplikujete mazivo, zastavte, když úroveň decibel dosáhne zpět základní úroveň. Je to tak jednoduché!

Mazací lis Grease Caddy společnosti UE Systems je nástroj vyvynutý specificky pro podporu činností mazání. Výhody:

 • Nákladově efektivní nástroj pro údržbáře
 • Jednoduše se s ním pracuje
 • Udržuje Vaše ruce čisté pomocí montážní svorky nebo držáku na opasek

Klíčové výhody programu ultrazvukové kontoly ložisek společnosti UE Systems:

Ultrazvukové kontroly vyžadují omezené školení:

 • Implementace procesu je rychlá a implementuje se jednoduše do existujících procesů
 • Software pro správu dat je jednoduchý na používání a vytváří reporty, které potřebujete
 • Pro každou úroveň údržbářů existuje program, který se hodí pro vaše potřeby
 • Přechod již existujících programů je jednoduchý, což z něj dělá dlouhodobě udržitelný program

Software:

 • Softwarové balíčky DMS a Spectralyser jsou bez licencí a aktualizace je zdarma!
 • Pravidelné aktualizace dostupné na této stránce pro přidané funkce technických zpráv

Globální zastoupení a podpora

 • Mezinárodní zastoupení může být podporováno lokálně
 • Porovnání a vyhodnocení dat z více pracovišť/závodů
 • Technická podpora je dostupná pro naše zákazníky

Navštivte nase výukové centrum pro detailnější informace k tématu mazání a kontrola ložisek, nebo si stáhněte náš software DMS pro vaše hodnocení.

Kontaktujte nás pokud chcete požádat o předvedení výrobků nebo pro konzultaci možností implementace.