UE Systems Europe

UE Systems Europe

Telefon: +31 546 725 125 Email: info@uesystems.eu

Aplikace pro kontrolu úniků

Vytvořte snadno protokoly o únicích ze svého mobilního zařízení. Pro operační systémy iOS a Android

Ultraprobe 3000

Dokonalý nástroj pro úsporu energie

Prozkoumat

E-kniha: Ultrazvuková
a energetická účinnost

Stáhněte si naši e-knihu: Použití ultrazvuku k zvýšení energetické účinnosti

Stáhnout

Ultrazvuková detekce úniku pokrývá široké spektrum úniků: tlaku nebo vakua a jakéhokoliv typu plynu.

Ultrazvukové přístroje jsou používány v mnoha zařízeních pro bezpečnost, ekologické, energetické programy nebo programy pro zajištění kvality.

Nabízíme také vybavení pro aplikace v prostorách ATEX nebo IS.

Vyhněte se energetickým ztrátám odstraněním únikůV průmyslu lze ušetřit v průměru 31% energie pouze odstraněním úniků!

EEfektivita kontrol a bezpečnost kontrolora
Použití mýdlové vody pro detekci představuje zároveň bezpečnostní riziko a vyžaduje práci navíc

CPrůzkum úniků stlačeného vzduchuLokalizovat únik, odhadnout náklady na únik a demonstrovat redukci uhlíkové stopy.

Proč používat pro detekci úniků ultrazvuk

Stlačený vzduch stojí peníze!

 • V průmyslu lze ušetřit v průměru 31% energie pouze odstraněním úniků!
 • Zredukujte dobu chodu / opotřebení současného vybavení
 • V mnoha případech může kompresor kvůli únikům dosahovat nižších specifikací nebo se vypnout

Speciální plyny

 • Vyhněte se vysokým nákladům na plyny, které jsou drahé na výrobu nebo na nákup
 • Zabraňte dopadům na okolí u určitých plynů

Efektivita výroby

 • Dosáhněte lepší efektivity procesu
 • Udržujte tlaky nebo podtlaky na požadovaných úrovních

Efektivita kontrol a bezpečnost kontrolora

 • Hořlavé plyny = bezpečnostní obavy
 • Chladídí systémy: použití ultrazvuku pro „větší úniky“ v kombinaci s plynovými detektory pro malé úniky činí kontrolní dobu efektivní
 • Použití mýdlové vody pro detekci představuje zároveň bezpečnostní riziko a vyžaduje práci navíc.
 • Díky detekci na velké vzdálenosti je možné použít Ultraprobe ze vzdálenosti až 15m, takže nepotřebujete žebřík nebo plošinu.

Jak to funguje

S využitím charakteristik ultrazvuku je lokalizace úniků rychlá a efektivní z následujících důvodů:

 • Směrovost zvukových vln zjednodušuje lokalizaci zdroje
 • Intenzita signálu: čím blíže se dostáváte, tím více zvuku detekuje
 • Pevná frekvence umožňuje efektivně lokalizovat únik dokonce v hlučném továrním prostředí!

Každý plyn (vzduch, kyslík, dusík, atd.), když prochází otvorem netěsnosti, vytváří turbulentní proudění s detekovatelnou vysokofrekvenční složkou.

Přístrojem Ultraprobe skenujeme kontrolovanou oblast, únik může být slyšet pomocí průmyslových sluchátek nebo odečteme velikost úniku na displeji v dB. Čím blíže je přístroj k úniku, tím je zvuk hlasitější a na displeji se zobrazuje vyšší hodnota

K odstínění okolního ultrazvuku se může použít gumový fokusační nástavec.

Mimo jiné můžeme měnit frekvenční pásma ultrazvuku (k dispozici ve většině modelů), tím se výrazně redukuje šum pozadí a poskytuje jednoznačnou ultrazvukovou detekci úniku.

Kontrola Úniků Stlačeného Vzduchu

Jedna z oblíbených aplikací pro ultrazvuk je průzkum úniků stlačeného vzduchu.

DMS Softwaru

S použitím patentovaného softwaru společnosti UE Systems pro detekci úniků stlačených plynů je uživatel schopen lokalizovat únik, odhadnout náklady na únik a demonstrovat redukci uhlíkové stopy.

 1. Lokalizujte místo úniku snadno a rychle
 2. Označte místo úniku a zaznamenejte hodnoty s našimi digitálními přístroji Ultraprobe
 3. Reportujte potenciál uspoření nákladů a vytvořte reporty pro opravu

Aplikace LeakSurvey (iOS a Android)

Tato aplikace umožňuje uživateli vytvořit protokol o kontrole úniků stlačeného vzduchu. Po identifikaci úniků a zadání informací lze údaje použít k vygenerování komplexního protokolu ve formátu aplikace Excel, který obsahuje odhad ztráty v objemu za čas a ve finančním vyjádření, fotografie míst úniků (pořízené vaším chytrým telefonem nebo tabletem) a dosažené snížení skleníkových plynů.

Zajištění kvality kontroly je optimalizováno identifikací úniků, které byly opraveny, a úniků, které opraveny nebyly. Pracuje se také se speciálními plyny, například argonem, héliem atd.

Tato aplikace pracuje se všemi digitálními přístroji Ultraprobe od společnosti UE Systems, Inc.

Máme k dispozici sortiment přístrojů od nákladově efektivního detektoru úniků po digitální nástroje umožňující funkce tvorby protokolů.

Poskytujeme širokou škálu přístrojů od nízkonákladových detektorů úniku až po digitální nástroje s funkcí vytváření reportů/technických zpráv.

Pro detekci úniků doporučujeme tyto přístroje: