UE Systems Europe

UE Systems Europe

Telefon: +31 546 725 125 Email: info@uesystems.eu

Ultraprobe 401

Zlepšete své postupy mazání se zařízením Grease Caddy společnosti UE Systems

Prozkoumat

On-line kurz mechanické kontroly a mazání

Naučte se základy provádění úspěšné kontroly mechanických zařízení a plánu mazání za pomoci ultrazvuku

Prozkoumat

4Cast: systém pro monitorování stavu ložisek

Monitorujte svá ložiska 24 hodin 7 dnů v týdnu: šetřete čas a zlepšete spolehlivost zařízení

Prozkoumat

Článek:
Jak kontrolovat
pomaloběžná ložiska

Naučte se, jak kontrolovat a diagnostikovat pomaloběžná ložiska s použitím ultrazvuku

Číst

Zvukové soubory

Ověřte, jaký zvuk vydává dobré nebo špatné ložisko

Poslouchat

Ultraprobe 15.000

Pozvedněte svůj plán monitorování stavu na zcela novou úroveň za pomoci kompletního nástroje na kontrolu ultrazvukem

Poslouchat

Monitorování stavu ložiska a mazání: Ultrazvuk poskytuje včasné varování před selháním ložiska nebo mazání

Prediktivní a proaktivní kontrola rotačních zařízení s pomocí přístrojů typu Ultraprobe má mnoho výhod.

Zamezte prostoji ve výrobě předvídáním poruch ložisek a předcházením problémům s mazáním.

 

POMALÁ RYCHLOSTUltrazvuk lze použít pro všechny rychlosti ložisek, včetně pomaloběžných ložisek, s rychlostí až 1 otáčka/minutu.

Zamezení nadměrnému MAZÁNÍ60 až 80 % poruch ložisek souvisí s mazáním. Identifikujte nedostatečné mazání a zamezte nadměrnému mazání.

MONITOROVÁNÍ NA DÁLKU A ON-LINE MONITOROVÁNÍTrvale namontované ultrazvukové snímače mohou ložiska monitorovat 24 hodin 7 dnů v týdnu. Vytvořte trendy a nastavte úrovně alarmů.

Výhody ultrazvuku pro monitorování stavu ložisek

Kontrolní program kontroly ložiska poskytuje:

 • Včasné varování před selháním ložiska
 • Detekci nedostatečného mazání
 • Prevenci přemazávání
 • Pokročilý software, který Vám pomáhá v pracovním procesu a analyzuje velmi efektivně

Ultrazukovou metodu lze použít na všechny rychlosti ložisek (vysoké, střední a nízké). Navíc, tím, že ultrazvuk je vysokofrekvenční krátkovlnný signál, je možné odfiltrovat zvláštní matoucí zvuky pozadí a soustředit se specifickou věc, která má být kontrolována.

Základní kontrolní metody jsou extrémně jednoduché a vyžadují minimální školení. Pro ty, kteří vyžadují více sofistikované školení nabízí UE Systems kurzy školení, které mají rozsah od jednodenních školení, přes implementační školení u zákazníka, až po pětidenní certifikační kurzy.

Více sofistikované digitální přístroje poskytují rozsáhlé možnosti monitorování stavu ložisek:

 • Záznam dat: DMS software pro sledování trendů a nastavení parametrů. které spustí alarm
 • Nastavení přenostu dat: pro extrémně rychlý sběr dat při rychlých pochůzkách
 • Nahrávání vzorků zvuku: spektrální analýza pro analýzy a technické zprávy
 • Modifikovatelné formáty reportů zahrnující jiné formáty a obrázky
 • Sdílení dat: softwarové balíčky, které fungují po síti

Klíčové výhody programu ultrazvukové kontoly ložisek společnosti UE Systems:

Ultrazvukové kontroly vyžadují omezené školení

 • Implementace procesu je rychlá a implementuje se jednoduše do existujících procesů
 • Software pro správu dat je jednoduchý na používání a vytváří reporty, které potřebujete
 • Pro každou úroveň údržbářů existuje program, který se hodí pro vaše potřeby
 • Přechod již existujících programů je jednoduchý, což z něj dělá dlouhodobě udržitelný program

Software

 • Softwarové balíčky DMS a Spectralyser jsou bez licencí a aktualizace je zdarma
 • Pravidelné aktualizace dostupné na této stránce pro přidané funkce technických zpráv

Globální zastoupení a podpora

 • Mezinárodní zastoupení může být podporováno lokálně
 • Porovnání a vyhodnocení dat z více pracovišť/závodů
 • Technická podpora je dostupná pro naše zákazníky

Jak funguje kontrola ložisek ultrazvukem

 Ultrazvukové přístroje detekují tření

Mechanické pohyby vytváří široké spektrum zvuků. Jedním z hlavních přispivatelů k nadměrnému namáhání mechanických zařízení je tření. Tím, že se zaměřuje na úzké pásmo vysokých frekvencí, detekuje Ultraprobe jemné změny v amplitudě a kvalitě zvuku, tvořené zařízením v provozu. Ultraprobe poté převádí tyto normálně neslyšitelné zvuky do slyšitelné oblasti, kde je lze poslouchat pomocí sluchátek a pozorovat na displeji pro účely sledování trendu, porovnávání a analýzy.

Bylo potvrzeno, že ultrazvukové monitorování poskytuje včasné varování před selháním ložiska. Byla stanovena různá stadia selhání ložiska:

 • 8dB nárůst nad základní úroveň indikuje nedostatečné mazání (před selháním)
 • 12dB nárůst znamená začátek selhání
 • 16dB nárůst indikuje pokročilé stadium selhání
 • 35 až 50dB varuje před katastrofickým selháním

Pro ty, kteří používají ultrazvukovou spektrální analyze, jsou tyto stavy často pozorovány jak v FFT analýze, tak při analýze časové oblasti.

Metody ultrazvukové kontroly ložisek

Existují tři metody pro ultrazvukové monitorování ložisek:

 • Srovnávací: Srovnává stejný typ ložiska a všímá si odchylek, jednoduchá a rychlá
 • Historická: Určuje trend během času z měřených hodnot s pomocí software DMS
 • Analytická: Používá software Spectralyser s integrovaným kalkulátorem selhání ložiska

Pomocí historické metody a s použitím software DMS můžeme také do našich datových bodů naprogramovat úrovně, při kterých se spustí alarm:

 • Stanovte základní úroveň měření (hodnotu dB, při které je ložisko v pořádku)
 • První alarm = značí nedostatečné mazání
 • Druhý alarm = včasné varování před selháním ložiska

Po nahrání nových dat z pochůzky Vám software pomůže vytvořit, rychle a snadno, zprávu o stavu mazání.

Mazání ložisek s ultrazvukem

60 taž 80 procent všech selhání ložisek (katastrofické, funkční a předčasné) je způsobeno problémem s mazáním

Jako nadstavbu pro výběr vhodného maziva používejte ultrazvukové přístroje společnosti UE Systems, pro identifikaci nedostatku maziva zabránění přemazávání.

Nastavte základní úroveň pro každé ložisko a testujte pravidelně, abyste zachytili nárůst decibel. Pokud ložisko dosáhne 8dB nárůst nad základní úroveň beze změny v kvalitě zvuku, potřebuje namazat. Když aplikujete mazivo, zastavte, když úroveň decibel dosáhne zpět základní úroveň. Je to tak jednoduché!

Mazací lis Grease Caddy společnosti UE Systems je nástroj vyvynutý specificky pro podporu činností mazání.

Výhody:

 • Nákladově efektivní nástroj pro údržbáře
 • Jednoduše se s ním pracuje
 • Udržuje Vaše ruce čisté pomocí montážní svorky nebo držáku na opasek

Monitorování ložisek na dálku a on-line

Monitorování na dálku se snímači s dálkovým přístupem (Remote Access Sensor – RAS) a rozvaděči

Pokud je dostupnost problém, například když je motor v uzavřené skříni nebo je zkušební bod v obtížně dosažitelné oblasti, je odpovědí RAS.

Namontujte snímač vzdáleného přístupu na testovací místo a zaveďte kabel do přístupného prostoru, kde lze připojit modul RAM (Remote Access Module). Když se testuje toto místo, zapojte modul RAM do Ultraprobe a odečtěte hodnotu. Instalace je velmi jednoduchá a testování je opravdu snadné!

Pokud máte více ložisek na těžko dostupných místech, můžete dokonce využít přepínačů UE Systems, které umožní testovat až 8 ložisek najednou!

Připojte a otestujte jeden nebo více bodů vzdáleně. Trvale připojte RAS k testovacímu bodu a připojte koaxiální kabel do přepínače UE RAS. Jakmile je připojen, můžete současně testovat až 8 zkušebních bodů. Chcete-li test provést, připojte modul RAM (modul vzdáleného přístupu) do přepínače, zvolte zkušební bod a sbírejte data. Je to tak snadné!

Monitorování on-line se systémem monitorování stavu ložisek 4Cast

Sledujte stav ložisek 24 hodin 7 dní v týdnu a pouze určete, kdy má 4Cast zaslat zprávu. Tento unikátní systém průběžně zaznamenává údaje o ložiscích a jejich ultrazvukový projev. V předem nastavených intervalech se všechna uložená data včetně vzorků zvuků posílají do počítače, kde probíhá jejich analýza

Jak často chcete, aby systém 4Cast ložiska prověřoval? Díky flexibilitě systému může uživatel předem nastavit, jak často mají být ložiska testována: každou minutu, hodinu, den, atd.

Poskytujeme širokou škálu přístrojů od nízkonákladových detektorů úniku až po digitální nástroje s funkcí vytváření reportů/technických zpráv.

Pro kontrolu a mazání ložisek doporučujeme tyto přístroje: