UE Systems Polska

Telefon: +48 510 518 832 Email: jurekh@uesystems.com

Nadchodzące kursy CAT I:

Polska – 21-25 Września 2020

Więcej informacji

Nadchodzące kursy CAT II:

Haydock, Wielka Brytania – 12-16 października

Więcej informacji

Agenda szkoleń

Sprawdź daty i lokalizacje nadchodzących szkoleń o otwartym naborze

Rejestracja na Skolenie

Zarejestreuj się na szkolenie CAT I lub CAT II

Rejestracja

Szkolenia certyfikujące: dowiedz się więcej o zaletach szkoleń CAT I i CAT II

 • Szkolenie odbywa się według normy ASNT Recommended Practice, SNT-TC-1A
 • W zgodzie z normą ISO 18436-8 wyznaczającej standardy dla monitoringu i diagnostyki stanu maszyn
 • 32 godziny szkolenie zakończone pisemnym egzaminem
 • Szkolenie obejmujące teorię, podstawy teoretyczne i część praktyczną w zakresie Technologii Ultradźwiękowej
 • Prowadzący zostali wybrani ze względu na komunikatywność, doświadczenie i zdolność do technicznej ekspertyzy w ramach Ultradźwięków Powietrznych/Strukturalnych
 • Szkolenie stworzone i zaprojektowane przez ekspertów, pośród których znajdują się osoby odpowiedzialne za działania pionierskie i rozwojowe w tej dziedzinie

Kto powinien wziąć udział w szkoleniu?

 • Inspektorzy szukający rozwoju wiedzy w zakresie Inspekcji Ultradźwiękowych
 • Kierownicy
 • Audytorzy Energetyczni
 • Pracownicy firm serwisowych zajmujących się diagnostyką maszyn, utrzymaniem ruchu, audytami energetycznymi czy detekcją wycieków dla końcowego klienta
 • Pracownicy firm serwisowych chcących pokazywać swoim klientom zalety Ultradźwięków
 • Osoby posiadające certyfikat CAT I chcące zdobyć certyfikat CAT II w zakresie Technologii Ultradźwiękowej

Skontaktuj się z nami aby dowiedzieć się więcej o możliwości przeprowadzenia szkolenia CAT I/II on-site

Wymagania dla certyfikacji CAT I / Program i plan szkolenia (po angielsku)

 

Wymagania dla certyfikacji CAT I

 • Aby osiągnąć oficjalną certyfikacje, szkolenie musi spełniać warunki normy SNT-TC-1A, uczestnik musi zdać część Ogólną, Szczególną i Praktyczną z wynikiem 80% lub wyższym.
 • Dokumentacja szkolenia lub doświadczenie musi być potwierdzane raz do roku.
 • Słuch uczestnika musi znajdować się w zakresie od 25dBHL na jedno ucho dla częstotliwości od 500 Hz do 4 kHz. Poprawność słuchu musi być dokumentowana corocznymi badaniami.

Day 1: Introduction and Basics

 • Certification requirements for CAT I
 • Review of Proactive and Predictive Maintenance Concepts
 • Typical Applications Overview
 • Theory Of Sound & Basic Physics of Ultrasound
 • Technology Integration,
 • Equipment/Instrument/Software Overview
 • Generalized Methods of Recording and Reporting Inspection Results,
 • Beginning of basic software integration

Day 2: Leak Detection

Leak Detection

 • Concepts of Leak Detection
 • Fluids Defined
 • Leak Rates
 • Acoustic Properties of a Leak
 • Types of Leaks

Leak Detection Methods

 • Pressure
 • Vacuum
 • Ultrasonic Tone Test
 • Gross-to-Fine Method
 • Leak Confirmation Methods
 • Working in Noisy Environments
 • Shielding Techniques
 • Inspecting Heat Exchangers

Conducting a Compressed Air Leak Survey

 • Determining LPM loss
 • Computing energy savings
 • Carbon footprint reduction
 • Recording and reporting survey results

Software Download and Reporting

Hands-on Field Work

Quiz

Day 3: Electrical Inspection & Valves and Steam Traps

Electrical Inspection:

 • Safety Considerations
 • Overview of Types of Electrical Equipment
 • Definition of Electrical Discharges and Sound Recognition
 • Diagnosing Electrical Discharges with Frequency Analysis and Time Wave Form
 • Acoustic Effects Versus Heat Generated Defects
 • Integration of Ultrasound and Infrared Methods
 • Detection Methods for Electrical Equipment
 • Hands-on Field Work
 • Quiz

Valves & Steam Trap Contact Approach

 • Mechanical Inspection Overview
 • Valves
 • Compressor Inspection
 • Hydraulic Valves
 • Steam Trap Inspection: Steam Applications
 • Steam Trap types & Acoustic properties and Sound Recognition
 • Software Analysis
 • Inspection Techniques
 • Recording and Reporting
 • Hands-on Field Work
 • Quiz

Day 4: Mechanical Inspection & Software

Mechanical Inspection:

 • Strategies of Mechanical Inspection
 • Repeatability and Reliability
 • Bearing Inspection and Failure Modes of Bearings
 • Bearing Trouble Shooting Methods and Sound Recognition
 • High Speed versus Slow Speed
 • Bearing Comparison Methods
 • Bearing Trending Method with Decibel and Level of Failures
 • Data Logging, Data Management
 • Sound Recording
 • Basic Fault Frequency Analysis with UE Spectralyzer
 • Reporting
 • Conditioned Based Lubrication with Ultrasound
 • Over Lubrication/Under Lubrication
 • Sound Recognition
 • Gears, Pumps, and Cavitation
 • Hands-on Field Work
 • Quiz

Overview of Software: Ultratrend DMS

 • Creating Routes
 • Uploading, Downloading
 • Data Management and Setting Alarms
 • Analysis and Reporting Tools

Overview of Software: Spectralyzer

 • FFT Explained
 • Time Wave Form Explained
 • Cursor Control, Overlay Features
 • Tools and Parameters
 • Reporting, Emailing, and Saving Reports

Day 5: Summary and Exam

 • Review of Airborne Ultrasound Technology
 • Final Examination (2 hrs. 100 Questions)

Wymagania dla certyfikacji CAT II (po angielsku) / Program i plan szkolenia (po angielsku)

 

Requirements for Attendance

In order to achieve an official certification, one must:

 • Attend certification training and pass the General, Specific and Practical examinations with a score of 80% or better.
 • Documentation of education or experience must be maintained annually.
 • Hearing acuity must meet the minimum requirement of one ear of less than 25 dBHL at 500 Hz to 4 kHz (with or without aid.) Hearing acuity examinations must be documented annually.
 • Documented experience signed by a supervisor or superior for 6 months, additionally of the Level I experience of 6 months, for a cumulative 12 months’ experience to qualify for official certification of Level II.

Candidates for Level II certification should:

• Be proficient with their ultrasonic device
• Be proficient with collecting data in the field
• Should have basic computer skills (i.e. Word, Excel, Email)
• Basic working knowledge of Level I material of Airborne/Structure Borne Ultrasound

Candidate for Level II must bring:

• A working laptop with admin rights for software install and input/export of data through usb/card reader slots
• UE Systems’ latest version of Ultratrend DMS software installed
• UE Systems’ latest version UE Spectralyzer Software installed

Day 1

Sound Theory and Condition Monitoring

 • Ultrasound Theory
 • Low Frequency versus High Frequency
 • Sound Characteristics
 • Acoustic Impedance
 • Reflection, Absorption, Scattering, Attenuation, Inverse Distance Law
 • Sources of Ultrasound
 • Definitions of Frequency, Decibel, Sensitivity
 • Deeper Understanding of Heterodyning, Time Wave Form, FFT – Fast Fourier Transform
 • Decibel vs FFT/Time Wave Form

Condition Monitoring

 • Principals of Conditioning Monitoring
 • Thermography, Vibration Analysis, Oil Analysis, Motor Circuit Analysis
 • The P-F Curve
 • Equipment Condition and Times
 • Understanding Cost
 • Ultrasound in Condition Monitoring
 • Best Practices of Condition Monitoring (Following Procedure, Timelines, Criticality Analysis, Failure Mode Analysis, Route Building, Repeatability)

Ultrasonic Equipment

 • Equipment, Transducers, Heterodyning, Frequency Tuning
 • Airborne Ultrasound Equipment, Displays and Basic Operation, Modules, Dedicated Monitors, Tone Generator
 • Adjusting the Sensitivity of the Equipment, Checking Sensitivity of Equipment

Software

 • Data Management Software
 • Spectral Analysis Software

Practical Quiz of Day’s Lessons

Day 2

Data Collection

 • Best Practices of Data Collection
 • Data Collection with Airborne Structure Borne Ultrasound

Compressed Gas

 • Leak Inspection
 • Leak Inspection Strategies
 • SAFETY
 • Pressure & Vacuum Leaks
 • Procedure
 • Compressed Air Leak Survey
 • Reporting
 • Hands on Practice of Cost Analysis and Reporting

Electrical

 • Electrical Inspection
 • Analyzing Corona
 • Analyzing Tracking
 • Discharge Points of Tracking
 • Discharge Points of Arcing
 • Loose Vibrating Components
 • Performing Inspection
 • Establishing a Procedure
 • Important Considerations
 • Troubleshooting/Baseline Procedures
 • Trending Procedures
 • Hands on Practice of Analysis of different Electrical Anomalies

Practical Quiz of Day’s Lessons

Day 3

Valves

 • Cavitation in Valves
 • Flashing in Valves
 • Write the Procedure
 • Reporting

Steam Trap Inspection

 • Steam Trap Function
 • Type of Traps
 • Mechanical Trap
 • Inverted Bucket Trap
 • Float Trap
 • Float and Thermostatic Trap
 • Thermostatic Traps
 • Metal Expansion Traps
 • Balance Pressure Bellows
 • Bi-Metallic Trap
 • Thermodynamic Traps
 • Reasons Why Steam Traps Fail
 • Steam Trap Inspection
 • Safety
 • Hands on Practice with software of Steam Trap Analysis and Reporting

Practical Quiz of Day’s Lessons

Day 4

Bearing Inspection

 • Bearing Dynamics
 • What is a Bearing?
 • Bearing Failure Mechanisms
 • Bearing Inspection
 • Mechanical Testing Best Practices
 • Inspection Methods
 • Mechanical Inspection Trending

Recommended Procedure for Ultrasonic Analysis and Lubrication of Bearings

 • Basic Lubrication Principles
 • Lubrication with Ultrasound
 • Proper Steps Using Ultrasound to Lubricate
 • Over Lubrication
 • Lubrication Procedures
 • Mechanical Inspection Safety Tips

Hydraulic Inspection

Pumps and Cavitation

Gear Boxes and Using a Time Wave Form Spectral Analysis

Hands on Practice of DMS Route Building

Hands on Practice of UE Spectralyzer analyzing mechanical faults

Hands on Practice of Generating Reports

Practical Quiz of Day’s Lessons

Day 5

Review of Weeks Material for Final (45min)

2-hour Final Examination (60 multiple choice questions)