UE Systems Polska

Telefon: +48 510 518 832 Email: jurekh@uesystems.com

Wszyscy odwiedzający stronę internetową World Wide Web UE Systems (“stronę”) zgadzają się na przestrzeganie regulaminu. Poprzez odwiedzanie Strony, wykazujesz świadomość i akceptację tego regulaminu. UE Systems zapewnia sobie prawo do zmiany tego regulaminu w dowolnej chwili. Użytkowników uznaje się za poinformowanych i związanych wszelkimi zmianami Regulaminu poprzez korzystanie ze Strony.

Znaki handlowe, loga, obrazy, znaki serwisowe (“Znaki”) wyświetlające się na stronie są własnością UE Systems i/lub osób trzecich. Użytkownikom zabrania się używania Znaków bez pisemnego pozwolenia UE Systems lub osób trzecich, które mogą być właścicielem Znaków. Użytkownikom zabrania się modyfikowania, kopiowania, dystrybucji, przesyłu, wyświetlania, sprzedaży, publikacji, licencjonowania i tworzenia pochodnych informacji, opinii, informacji, stwierdzeń i innej zawartości otrzymanej podczas przeglądania Strony(„Zawartości”), za wyjątkiem pobierania plików które są do tego przeznaczone. Cała Zawartość chroniona jest prawami autorskimi.

UE Systems nie gwarantuje przydatności lub potencjalnej wartości Zawartości i nie jest zobligowane do aktualizacji lub zmian Zawartości i UE Systems nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela gwarancji w odniesieniu do wyników uzyskanych z korzystania z Zawartości. CAŁA ZAWARTOŚĆ JEST DOSTARCZANA „TAK JAK JEST” BEZ ŻADNYCH GWARANCJI ZARÓWNO BEZPOŚREDNICH JAK I POŚREDNICH, GWARANCJI PRZYDATNOSCI HANDLOWEJ, ORAZ PRZYDATNOŚCI O KONKRETNEGO CELU, TYTUŁU, NIENARUSZALNOŚCI I DOKŁADNOŚCI. W żadnym wypadku UE Systems nie jest odpowiedzialne za straty spowodowane przez użytkownika wynikające z informacji otrzymanej ze Strony. Odpowiedzialność jest po stronie Użytkownika aby ocenić dokładność, kompletność, aktualność i przydatność informacji otrzymanej z Zawartości umieszczonej na Stronie. UE Systems zrzeka się jakiejkolwiek odpowiedzialności (w oparciu o umowę o odpowiedzialności) za bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, będące konsekwencją lub specjalne uszkodzenia wynikające z korzystania ze Strony lub Zawartości, nawet jeśli UE Systems było informowane o możliwości zajścia powyższych niebezpieczeństw, włączając w to niebezpieczeństwo związane z wirusami które mogą zainfekować komputer użytkownika lub uszkodzić oprogramowanie.

Korzystanie ze Strony nie jest chronione i nie podlega żadnym oczekiwaniom lub zobowiązaniom do zachowania poufności.

UE Systems zastrzega sobie prawo do szukania wszelkich dostępnych prawnie środków w przypadku przekroczenia regulaminu, włączając w to prawo do zablokowania dostępu z konkretnego adresu Internetowego do Strony.

Dostęp i korzystanie ze strony i Zawartości podlega wszelkim federalnym, stanowym i lokalnym prawom i regulacjom. Ten Regulamin i zastosowanie Strony są regulowane przez prawo Wspólnoty Nowego Yorku (Commonwealth of New York) bez odniesienia do zasad konfliktu praw i użytkownik znajduje się pod jurysdykcją Wspólnoty Nowego Yorku w odniesieniu do jakiegokolwiek sporu dotyczącego korzystania ze Strony i Zawartości.