UE Systems Europe

Τηλέφωνο: +31 546 725 125 Email: info@uesystems.eu

Επερχόμενα CAT I Μαθήματα:

Πρόγραμμα εκπαιδεύσεων

Επερχόμενα CAT II Μαθήματα:

Haydock, Ηνωμένο Βασίλειο – 12-16 Οκτωβρίου

Περισσότερες πληροφορίες

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης

Ελέγξτε τις ημερομηνίες και τις τοποθεσίες για τα επερχόμενα ανοιχτά εκπαιδευτικά σεμινάρια κατάρτισης.

Εγγραφή Εκπαίδευσης

Γραφτείτε τώρα για ένα CAT I ή CAT II Μάθημα

Πιστοποιημένες Εκπαιδεύσεις: Μάθετε τα πλεονεκτήματα των εκπαιδεύσεων CAT I και CAT II

 • Σύμφωνα με την απαίτηση του προτύπου ASNT Συνιστώμενη Πρακτική Εξάσκηση, SNT-TC-1A
 • Σύμφωνα με το ISO 18436-8, το πρότυπο για την παρακολούθηση και τη διάγνωση των συνθηκών των μηχανών
 • 32 ώρες διδασκαλίας ακολουθούμενες από γραπτές εξετάσεις
 • Ολοκληρωμένα μαθήματα στην αίθουσα στα οποία διδάσκονται η θεωρία, οι αρχές και οι πρακτικές των Αερόφερτων Υπερήχων 
 • Οι εκπαιδευτές έχουν επιλεγεί για την εξαιρετική αντίληψη, εμπειρία και τεχνική εμπειρογνωμοσύνη τους στους Αερόφερτους/Στερεόφερτους Υπερήχους
 • Το μάθημα σχεδιάστηκε από μια επιτροπή εμπειρογνωμόνων,  μερικοί από τους οποίους ήταν υπεύθυνοι για την πρωτοπορία και την ανάπτυξη της τεχνολογίας

Ποιος Πρέπει Nα Παρακολουθήσει Αυτά Τα Μαθήματα;

 • Ελεγκτές που επιδιώκουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους στον έλεγχο με Αερόφερτους/Στερεόφερτους Υπερήχους
 • Επιθεωρητές
 • Ενεργειακοί Επιθεωρητές
 • Τεχνικό προσωπικό εταιριών που εκτελούν διαγνωστική συντήρηση, ενεργειακές επιθεωρήσεις ή ανιχνεύσεις διαρροών για τους πελάτες τους
 • Τεχνικό προσωπικό που επιθυμεί να επιδείξει τεχνική επιδεξιότητα στους πελάτες του
 • Πιστοποιημένοι ελεγκτές CAT I  προκειμένου να προχωρήσουν στην πιστοποίηση CAT II

Check our training schedule

Επικοινωνήστε μαζί μας  για περισσότερες πληροφορίες και δυνατότητες CAT I/II στο χώρο σας

Απαιτήσεις για Πιστοποίηση CAT I / Περιεχόμενα & Πρόγραμμα

 

Απαιτήσεις για Πιστοποίηση CAT I

 • Για την επίτευξη επίσημης πιστοποίησης, η εκπαίδευση θα πρέπει να τηρεί τις προϋποθέσεις του SNT-TC-1A και ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να επιτύχει στις Γενικές, Ειδικές και Πρακτικές εξετάσεις με βαθμό 80% ή καλύτερο.
 • Καταγραφή εκπαίδευσης ή εμπειρίας θα πρέπει να τηρείται ετησίως.
 • Θα πρέπει να τηρείται η ελάχιστη απαίτηση για ακουστική δυνατότητα – ακοή από το ένα ώτο με λιγότερα από 25dBHL στα 500 Hz – 4kHz (με ή χωρίς υποβοήθηση). Πιστοποίηση της ακουστικής δυνατότητας πρέπει να τηρείται ετησίως.

1 η Ημέρα

Ανασκόπηση των απαιτήσεων για πιστοποίηση CAT I, CAT II, CAT III, Θεωρία του Ηχου, Βασική Φυσική των Υπερήχων, Πλάτος, Ταχύτητα, Κυματικοί Τύποι, Μετάδοση Υπερηχητικών Κυμάτων και Επιδράσεις, Αποτελεσματικότητα των Αερομεταφερόμενων Υπερήχων, Τυπικές Εφαρμογές, Πληρότητα Τεχνολογίας, Ανασκόπηση Εξοπλισμού / Οργάνων / Λογισμικού, Γενικές Μέθοδοι καταγραφής και δημιουργίας αναφορών αποτελεσμάτων ελέγχου.

2 η Ημέρα: Εύρεση Διαρροών

Εννοιες της Εύρεσης Διαρροών, Ορισμός Ρευστών, Μεγέθη Διαρροών, Ακουστικές Παράμετροι Διαρροής, Κατηγορίες Διαρροών, Στρατηγικές, Μέθοδοι Εύρεσης Διαρροών: Πίεσης, Κενού, Παραγωγή Υπερήχων, Ενίσχυση Διαρροών
Ρευστών, Μέθοδος Γενική Επισκόπηση σε Ειδική Επισκόπηση, Μέθοδοι Επιβεβαίωσης Διαρροών, Δρώντας σε Θορυβώδη Περιβάλλοντα, Τεχνικές Απομόνωσης, Επιθεώρηση σε Εναλλάκτες Θερμότητας, Σύνταξη μίας Επιθεώρησης Διαρρής Πεπιεσμένου Αέρα: υπολογισμός παροχής απωλειών, υπολογισμός ενεργειακών απωλειών, μείωση αποτυπώματος, καταγραφή και αναφορά αποτελεσμάτων επιθεώρησης.

3 η Ημέρα: Ηλεκτρολογική Επιθεώρηση

Κανόνες Ασφαλείας, Ανασκόπηση Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού, Ορισμός Τάσεων, Ακουστικές Ενδείξεις – Παραγωγή Θερμότητας, Συνδυασμός Υπερήχων και Μεθόδων Χρήσης Υπέρυθρων, Μέθοδοι Εύρεσης σε Εξοπλισμό Υψηλής Τάσης, Ανασκόπηση Εξοπλισμού για Επιθεώρηση Υψηλής Τάσης, Μέθοδοι Εύρεσης, Μέθοδοι Επιβεβαίωσης, Επιθεώρηση Υποσταθμών, Παρεμβολές Συχνοτήτων Ραδιοφώνου, Παρεμβολές Συχνοτήτων Τηλεόρασης, Φασματική Ανάλυση κοινών ηλεκτρικών εκπομπών. Προσέγγιση Ελέγχου Επαφής, Ανασκόπηση Μηχανολογικής Επιθεώρησης, Βαλβίδες, Επιθεώρηση Συμπιεστών, Υδραυλικές Βαλβίδες.

4 η Ημέρα: Επιθεώρηση Ατμοπαγίδων

Εφαρμογές Ατμού, Τύποι ατμοπαγίδων, Ακουστικές Ιδιότητες, Τεχνικές Επιθεώρησης, Καταγραφή και Αναφορές, Μηχανολογική Επιθεώρηση: Θεωρία Παραγωγής Υπερήχων, Στρατηγικές Μηχανολογικής Επιθεώρησης, Ανασκόπηση Εννοιών Προβλεπτικής και Προληπτικής Συντήρησης, Γενικές Μέθοδοι Εύρεσης Σφαλμάτων, Γενικές Μέθοδοι Παρακολούθησης, Επιθεώρηση Συμπιεστών, Γρανάζια, Αντλίες, Κινητήρες, Ανεμιστήρες, Απομόνωση Ηχητικών Πηγών, Επιθεώρηση Ρουλεμάν / Έννοιες Παρακολούθησης, Λίπανση με Βάση την Κατάσταση, Ελλειψη Λίπανσης, Υπερ Λίπανση, Επίπεδα Βλαβών, Παρακολούθηση, Καταγραφή Δεδομένων, Ανάλυση Ήχων και Μέθοδοι Καταγραφής, Φασματική Ανάλυση Ήχων, Διαχείριση Δεδομένων, Καταγραφή και Δημιουργία Αναφοράς με τα Αποτελέσματα. Ανασκόπηση της Τεχνολογίας Αερομεταφερόμενων Υπερήχων, Εφαρμογές και Μέθοδοι, Ανασκόπηση Πρακτικής Εμπειρίας, Γενική, Ειδική και Πρακτική Εξέταση.

Απαιτήσεις για Πιστοποίηση CAT II / Περιεχόμενα & Πρόγραμμα (Διατίθεται μόνο στα Αγγλικά)

 

Requirements for Attendance

In order to achieve an official certification, one must:

 • Attend certification training and pass the General, Specific and Practical examinations with a score of 80% or better.
 • Documentation of education or experience must be maintained annually.
 • Hearing acuity must meet the minimum requirement of one ear of less than 25 dBHL at 500 Hz to 4 kHz (with or without aid.) Hearing acuity examinations must be documented annually.
 • Documented experience signed by a supervisor or superior for 6 months, additionally of the Level I experience of 6 months, for a cumulative 12 months’ experience to qualify for official certification of Level II.

Candidates for Level II certification should:

• Be proficient with their ultrasonic device
• Be proficient with collecting data in the field
• Should have basic computer skills (i.e. Word, Excel, Email)
• Basic working knowledge of Level I material of Airborne/Structure Borne Ultrasound

Candidate for Level II must bring:

• A working laptop with admin rights for software install and input/export of data through usb/card reader slots
• UE Systems’ latest version of Ultratrend DMS software installed
• UE Systems’ latest version UE Spectralyzer Software installed

Day 1

Sound Theory and Condition Monitoring

 • Ultrasound Theory
 • Low Frequency versus High Frequency
 • Sound Characteristics
 • Acoustic Impedance
 • Reflection, Absorption, Scattering, Attenuation, Inverse Distance Law
 • Sources of Ultrasound
 • Definitions of Frequency, Decibel, Sensitivity
 • Deeper Understanding of Heterodyning, Time Wave Form, FFT – Fast Fourier Transform
 • Decibel vs FFT/Time Wave Form

Condition Monitoring

 • Principals of Conditioning Monitoring
 • Thermography, Vibration Analysis, Oil Analysis, Motor Circuit Analysis
 • The P-F Curve
 • Equipment Condition and Times
 • Understanding Cost
 • Ultrasound in Condition Monitoring
 • Best Practices of Condition Monitoring (Following Procedure, Timelines, Criticality Analysis, Failure Mode Analysis, Route Building, Repeatability)

Ultrasonic Equipment

 • Equipment, Transducers, Heterodyning, Frequency Tuning
 • Airborne Ultrasound Equipment, Displays and Basic Operation, Modules, Dedicated Monitors, Tone Generator
 • Adjusting the Sensitivity of the Equipment, Checking Sensitivity of Equipment

Software

 • Data Management Software
 • Spectral Analysis Software

Practical Quiz of Day’s Lessons

Day 2

Data Collection

 • Best Practices of Data Collection
 • Data Collection with Airborne Structure Borne Ultrasound

Compressed Gas

 • Leak Inspection
 • Leak Inspection Strategies
 • SAFETY
 • Pressure & Vacuum Leaks
 • Procedure
 • Compressed Air Leak Survey
 • Reporting
 • Hands on Practice of Cost Analysis and Reporting

Electrical

 • Electrical Inspection
 • Analyzing Corona
 • Analyzing Tracking
 • Discharge Points of Tracking
 • Discharge Points of Arcing
 • Loose Vibrating Components
 • Performing Inspection
 • Establishing a Procedure
 • Important Considerations
 • Troubleshooting/Baseline Procedures
 • Trending Procedures
 • Hands on Practice of Analysis of different Electrical Anomalies

Practical Quiz of Day’s Lessons

Day 3

Valves

 • Cavitation in Valves
 • Flashing in Valves
 • Write the Procedure
 • Reporting

Steam Trap Inspection

 • Steam Trap Function
 • Type of Traps
 • Mechanical Trap
 • Inverted Bucket Trap
 • Float Trap
 • Float and Thermostatic Trap
 • Thermostatic Traps
 • Metal Expansion Traps
 • Balance Pressure Bellows
 • Bi-Metallic Trap
 • Thermodynamic Traps
 • Reasons Why Steam Traps Fail
 • Steam Trap Inspection
 • Safety
 • Hands on Practice with software of Steam Trap Analysis and Reporting

Practical Quiz of Day’s Lessons

Day 4

Bearing Inspection

 • Bearing Dynamics
 • What is a Bearing?
 • Bearing Failure Mechanisms
 • Bearing Inspection
 • Mechanical Testing Best Practices
 • Inspection Methods
 • Mechanical Inspection Trending

Recommended Procedure for Ultrasonic Analysis and Lubrication of Bearings

 • Basic Lubrication Principles
 • Lubrication with Ultrasound
 • Proper Steps Using Ultrasound to Lubricate
 • Over Lubrication
 • Lubrication Procedures
 • Mechanical Inspection Safety Tips

Hydraulic Inspection

Pumps and Cavitation

Gear Boxes and Using a Time Wave Form Spectral Analysis

Hands on Practice of DMS Route Building

Hands on Practice of UE Spectralyzer analyzing mechanical faults

Hands on Practice of Generating Reports

Practical Quiz of Day’s Lessons

Day 5

Review of Weeks Material for Final (45min)

2-hour Final Examination (60 multiple choice questions)