webleads-tracker

Inspekcja urządzeń elektrycznych - UE Systems

Inspekcja urządzeń elektrycznych

Wczesne wykrycie wyładowań może zapobiec awarii systemu

Inspekcja ultradźwiękowa może być prowadzona na każdym poziomie napięć (niskie, średnie i wysokie) i stosowana jest by wykrywać:

  • Wyładowania koronowe
  • Wyładowania niezupełne i ulot
  • Wyładowania łukowe
  • Wibracje mechaniczne w transformatorach

Kiedy urządzenia elektryczne takie jak rozdzielnice, transformatory, izolatory czy wyłączniki i odłączniki zawodzą, rezultaty mogą być katastrofalne. Odnosi się nie tylko do zakładów przemysłowych, ale i do strony dystrybucyjnej energii elektrycznej. Jeśli wyładowania nie zostaną wykryte, mogą stać się źródłem łuku elektrycznego, którego następstwem może być zagrożenie życia czy zatrzymanie produkcji.

Jak działa inspekcja urządzeń elektrycznych?

Wyładowania niezupełne/ulot, łuk elektryczny czy wyładowania koronowe powodują jonizację, która wprawia w ruch cząsteczki powietrza. Ultraprobe wykrywa dźwięki wysokich częstotliwości produkowane przez te zjawiska i przetwarza je (poprzez heterodyning) do zakresu słyszalnego. Charakterystyczne dźwięki towarzyszące tym zjawiskom można usłyszeć w słuchawkach, podczas gdy ich intensywność określona jest w dB na wyświetlaczu. Te dźwięki można nagrać i przeanalizować poprzez program Spectralyzer służący do potwierdzania diagnozy i analiz.

Normalnie urządzenia elektryczne powinny być ciche, jednak niektóre urządzenia, na przykład transformatory mogą tworzyć stały, 50 hercowy dźwięk lub tworzyć dźwięki mechaniczne. Jest to jednak zupełnie inny dźwięk niż nieregularny, nierówny, strzelający dźwięk wyładowań elektrycznych.

Zanim rozpoczniesz inspekcję urządzeń elektrycznych, zapoznaj się z zasadami bezpieczeństwa panującymi na zakładzie. Skanuj urządzenia przy pomocy Ultraprobe i dzięki cechom ultradźwięków określ dokładnie lokację wyładowań szybko i łatwo. Jeśli to niemożliwe jest dostanie się blisko badanego obszaru z powodów bezpieczeństwa czy badanym obiektem są linie napowietrzne, użyj Koncentratora Fal Ultradźwiękowych (UWC) i Modułu Dalekiego Zasięgu (LRM). Są one bardzo czułe, kierunkowe i podwajają dystans standardowego Modułu Skanującego i zapewniają dokładność lokalizacji.

Aby uzyskać bardzo dokładną diagnozę, analiza spektralna ultradźwięków w oprogramowaniu pomaga zidentyfikować charakterystyczne wzory emisji elektrycznej w dziedzinie częstotliwości i czasu. Niektóre z bardziej zaawansowanych urządzeń mają wbudowaną możliwość nagrywania plików dźwiękowych lub nawet możliwość przeprowadzania analiz na miejscu gadania.

Obraz analizy spektralnej w dziedzinie czasu

Obraz analizy spektralnej w dziedzinie częstotliwości FFT

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobacz naszą sekcję learning center i sięgnij po dokumenty, webminaria i samouczki!