webleads-tracker

Inspekcja odwadniaczy parowych i zaworów - UE Systems

Inspekcja odwadniaczy parowych i zaworów

Kiedy odwadniacz parowy przecieka lub nie działa, może generować bardzo duże straty.

Kiedy odwadniacze parowe przeciekają lub zawodzą, straty przez nie generowane mogą być bardzo duże z powodu obniżenia jakości produktu, aspektów bezpieczeństwa i strat energii. Odwadniacze różnią się od siebie sposobem pracy w zależności od typu urządzenia. Technologia ultradźwiękowa może być stosowana do określenia poprawności pracy każdego typu odwadniaczy: dzwonowych, termostatycznych, termodynamicznych, pływakowo-termodynamicznych i zawory zwrotne Standardowo szukamy dwóch czynników poprawności pracy:

  1. Wewnętrznych przecieków: stan otwarty, częściowo otwarty, zamknięty.
  2. Modulacja: czy podczas pracy modulacja następuje zgodnie ze specyfikacją?

Ultraprobe pozwala łatwo określić poprawność pracy kiedy jest możliwość dokonać inspekcji odwadniacza podczas jego pracy.

Dlaczego warto badać odwadniacze parowe?

Ważne jest, by badać swój system parowy. Konsekwencje pracy wadliwego odwadniacza w systemie nie mogą być zignorowane:

  • Bezpieczeństwo: Zjawisko młota wodnego może spowodować poważne uszkodzenia urządzeń i może być zagrożeniem dla personelu!
  • Efektywność procesu produkcji: Ustal właściwe wartości temperatur dla procesu
  • Zapobieganie pojawiania się kondensatu w rurociągach: Woda w rurach spowoduje korozję
  • Redukcja strat: Normalnie zdarza się częściowo przeciekający odwadniacz może generować straty 10,000 Euro/rok na same straty energii!

Rekomendowana jest regularna inspekcja oparta o tę samą ścieżkę Statystki pokazują, że to pomoże Ci poprawić efektywność produkcji, redukcję kosztów i poprawność procesów.

Jak działa detekcja ultradźwiękowa?

Odwadniacze parowe można zdefiniować jako o stałym przepływie (lub o przepływie modulowanym) i o trybie pracy “on-off” (wstrzymanie-spust kondensatu-wstrzymanie). Seria Ultraprobe firmy UE Systems pomaga inspektorowi identyfikację poprawności pracy odwadniaczy w każdym środowisku..

Inspektor może wybrać od prostego analogowego instrumentu po zaawansowany cyfrowy instrument z wbudowanym pirometrem, analizą nagranych dźwięków i możliwością zapisu danych. Unikalna cecha nastawy częstotliwości umożliwia dosłownie dopasowanie się do dźwięków odwadniacza i określenia w sposób jasny, czy odwadniacz ten przecieka czy pracuje poprawnie.

Metody inspekcji się zmieniają w zależności od typu odwadniacza. Co za tym idzie, podstawowym wymogiem jest znajomość Twojego systemu. Ultradźwiękowa inspekcja odwadniaczy parowych uważana jest za test „pozytywny”, w którym użytkownik może od razu określić jakość dźwięków i różnicę w ich intensywności i w związku z tym określić poprawność pracy odwadniacza parowego.

-> Poradnik jak rozwiązywać problemy związane z odwadniaczami parowymi można znaleźć w naszej sekcji learning center.

Inspekcja zaworów

Obok odwadniaczy parowych, podobnym typem inspekcji jest inspekcja zaworów. Można ją przeprowadzać nie tylko dla pary, ale także dla wszystkich innych gazów i w systemach hydraulicznych..

Aby określić czy zawór przecieka w pozycji zamkniętej, po prostu słuchaj dźwięków zaworu i określ czy występuje tam przepływ turbulentny. Do wycieków niskiego poziomu lub w głośnym otoczeniu zastosuj metodę ABCD aby potwierdzić
swoją diagnozę.

Inspektor może wybrać od prostego analogowego instrumentu po zaawansowany cyfrowy instrument z wbudowanym pirometrem, analizą nagranych dźwięków i możliwością zapisu danych. Unikalna cecha nastawy częstotliwości umożliwia dosłownie dopasowanie się do dźwięków wycieku i określenia w sposób jasny, czy odwadniacz ten zawór przecieka czy nie.

Dokonuj inspekcji zaworów dokładnie i szybko korzystając z Ultraprobe!