webleads-tracker

Shipping industry - UE Systems

Przemysł stoczniowy

  • Monitoring stanu łożysk i optymalizacja smarowania
  • Test szczelności włazów włazów
  • Inspekcja zaworów
  • Detekcja wycieków
  • Inspekcja elektryczna rozdzielnic i transformatorów

Cargo, LNG, tankowce, rybołówstwo i powiązane z nimi usługi