webleads-tracker

Oil & Gas industry - UE Systems

Przemysł naftowy i gazowy

  • Monitoring stanu łożysk i optymalizacja smarowania
  • Inspekcja pomp
  • Detekcja wycieków
  • Inspekcja zaworów i odwadniaczy parowych
  • Inspekcja kotłów i wymienników ciepła
  • Inspekcja elektryczna rozdzielnic i transformatorów

Rafinerie lądowe i  morskie, przepompownie, platformy wiertnicze i powiązane z nimi usługi