webleads-tracker

Lager applicatie - UE Systems

Lager applicatie

  • Goed lager in FFT beeld weergegeven

    Dit is het FFT beeld van een goed lager. Omdat er geen deffecten/schades zijn, wordt er een mooi/glad akoestisch signaal weergegeven. Op het FFT specrtum beeld zijn ook daarom geen grote harmonische uitslagen te zien.

  • Slecht langzaam draaiend lager in Time Series beeld weergegeven

    Dit is een voorbeeld in het Time Series beeld van een slecht langzaam draaiend lager (minder dan 25 RPM). Het akoestische signaal waana we luisteren geeft ons al een goede eerste indicatie dat het hier een lager betreft in slechte conditie. Wanneer we een langzaam draaiend lager gaan analyzeren in het FFT beeld dan kan het zo zijn dat we niet een goede diagnose kunnen stellen, daarom bekijken we langzaam draaiende lagers ook in het Time Series beeld, nu zullen we snel en duidelijk een diagnose kunnen stellen dat dit een slecht langzaam draaiend lager betreft.

  • Slecht lager in FFT beeld

    Dit is het FFT beeld van een slecht lager. Wanneer de conditie van een lager verslechterd, zal er een verhoging onstaan in decibel waarde van een 12- 16 dB boven de basiswaade. Hierdoor zullen ook amplitude uitslagen onstaan in het FFT beeld, deze gaan gepaard met een ander akoestiche waarneembaar signaal. Bij dit lager kunnen we de fout frequentie opzoeken in het FFT beeld elke keer wanneer de lager schade voorbij komt zal dit een harmonische uitslag geven in het FFT beeld, dit beeld kunnen we analyzeren. De software van dit programma zal ons vertellen wat voor een schade zich hier voor doet: binnenring, buitenring, kooi of een kogel schade.