webleads-tracker

Certifikaci ISO CAT I a ISO CAT II - UE Systems

Certifikovaná školení – ISO CAT I & ISO CAT II

Poznejte výhody školení ISO CAT I a ISO CAT II

Metoda zvukem šířeného ultrazvuku je nedestruktivní test. Účinnost ultrazvukových testů ve vzduchu závisí na schopnostech lidí, kteří jsou odpovědní za provádění inspekcí. Certifikace je písemná dokumentace o kvalifikaci. Certfikace je dokladem, že člověk provádějící ultrazvukové testy má znalosti a porozumnění testovací metody a zároveň dává inspektorovi jistotu nutnou k provedení inspekce s nejvyšší úrovní úspěchu. Kvalifikace, školení a certifikační program (UEQ-TC-1A) jsou navrženy tak, aby splňovaly doporučené požadavky SNT-TC-1A americké společnosti pro nedestruktivní testování (ASNT). Školení společnosti UE Systems ISO CAT I a ISO CAT II jsou navíc ve shodě s normou ISO 18436-8, která nastavuje standardy pro monitorování stavu a diagnostiku zařízení. Doporučený rozsah školení je 32 hodin pro ISO CAT I a 32 hodin pro ISO CAT II.

Požadavky pro certifikaci ISO CAT I a ISO CAT II

Aby bylo možné dosáhnout oficiální certifikace, školení splňující požadavky SNT-TC-1A musí být zakončeno úspěšným složením obecné, specifické a praktické zkoušky se skóre 80% nebo více. Potvrzení o vzdělání nebo o praxi musí být 1 ročně obnovováno. Dokumentace ke školení musí být každoročně obnovována. Sluchová ostrost musí splňovat minimální požadavek pro jedno ucho – méně než 25dBHL v pásmu od 500Hz dokHz (s nebo bez naslouchátka). Prohlídky sluchové ostrosti musí být prováděny a dokumentovány 1x ročně.

Podívejte se na náš Evropský program pro volné registrace školení Kontaktujte nás pro více informací a možnosti školení u zákazníka

Zajímáte se o možnost pořádat školení?
Pro dosažení nejlepší kvality pro naše zákazníky vždy preferujeme skutečnou praxi při našich výukových školeních.
Zeptejte se nás na naše přípravy, pokud je Vaše společnost ochotna pořádat školení s volnou registrací!