webleads-tracker

Mechanické aplikace - UE Systems

Mechanické aplikace

  • Reciproční kompresorový ventil v dobrém stavu

    Výhoda ultrazvukové spektrální analýzy je, že uživatel může slyšet a zároveň vidět zvukové záznamy. Zde je typický dobrý kompresorový ventil. Všimněte si zřetelného "otevření" a "uzavření" ventilu.

  • Reciproční kompresorový ventil s únikem

    Toto je příklad recipročního kompresorového ventilu s únikem. Nezavírá se tak "ostře", jako příklad "dobrého" recipročního ventilu. Zároveň si všimnete delší doby segmentu otevření v časové doméně.

  • Kavitační efekt uvnitř ventilu

    Toto je příklad kavitace uvnitř ventilu. Kavitace je tvorba a imploze kavit v kapalině (podobných bublinkám) obvykle na straně nízkého talku čerpadla nebo ventilu. Kavitace je významným zdrojem opotřebení (povrchová únava), který může vést k poruše. Nejčastější příklady tohoto typu opotřebení jsou rotory čerpadel a kolena, když se vyskytne náhlá změna ve směru proudění kapaliny.