webleads-tracker

Ložiskové aplikace - UE Systems

Ložiskové aplikace

  • Dobré ložisko v FFT zobrazení

    Toto je FFT dobrého ložiska. Protože zde nejsou žádné defekty, zvuk bude plynulý proudící. FFT spektrální zobrazení nebude vykazovat žádné harmonické složky nebo velké špičky.

  • Špatné pomaloběžné ložisko ve zobrazení časové domény

    Toto je zobrazení časové domény špatného pomaloběžného ložiska (méně než 25 ot./min). Sloučený zvukový signál, který můžeme slyšet nám dává jasnou indikaci špatného stavu ložiska. Když analyzujeme pomaloběžná ložiska, může být obtížné získat správné měření v FFT zobrazení. Nicméně defekty jsou velmi zřejmé při zobrazení v časové doméně.

  • Špatné ložisko v FFT zobrazení

    Toto je FFT spektrální zobrazení špatného ložiska. Jak se ložisko dostává do stádia selhání, je vidět nárůst o 12-16dB nad základní úroveň. Tento nárůst v amplitudě je obvykle doprovázen změnou v kvalitě zvuku. Všimněte si, že na tomto ložisku můžeme nyní pozorovat harmonické frekvence selhání, které můžeme použít k potvrzení vady a analýze. Integrovaný kalkulátor selhání ložiska může potvrdit defekty vnitřního/vnějšího ložiskového kroužku, kuliček nebo klece.