webleads-tracker

Aplikace odvaděčů kondenzátu - UE Systems

Aplikace odvaděčů kondenzátu

 • Termostatický odváděč kondenzátu v dobrém stavu

  Tento odváděč kondenzátu bude fungovat v cyklu "otevřen-zavřen". Jak vstupuje pára termostatický element expanduje a odváděč se uzavře. Když se pára ochladí, aby zkondenzovala, element se smrští a odváděč se otevře. Počet cyklů a čas mezi cykly závisí na množství kondenzátu. Může být otevřený nebo uzavřený dlouhou dobu. Naproti tomu může také otevírat a zavírat velmi rychle.

 • Termostatický odváděč kondenzátu v poruše – trvale otevřen

  Pokud termostatický element selže, odváděč zůstane trvale otevřený. V akustickém signálu zmizí vzor "otevřen-zavřen" a slyšitelný zůstane jen stabilní proudící zvuk páry.

 • Termodynamický odváděč kondenzátu v dobrém stavu

  Termodinamický nebo "diskový" odváděč bude vykazovat cyklus "otevřen-zavřen-otevřen-zavřen" kdekoliv v intervalu mezi 4 a 10 cykly za minutu. Přehrajte si příklad vpravo, abyste slyšeli a viděli tento cyklus.

 • Termodynamický odváděč kondenzátu v poruše – únik, tzv. “efekt motorového člunu”

  V tomto příkladu disk nadále neuzavírá tak, jak má. Místo toho propouští páru. To je slyšet jako klapající/cvakající zvuk a lze to vidět ve zobrazení časové domény.

 • Termodynamický odváděč kondenzátu v poruše – trvale otevřen

  Pokud je disk zaseknutý v otevřené poloze, dochází k plýtvání parou. Akustický vzor "otevřen-zavřen" bude nahrazen konstantním zvukem páry proudící skrz odváděč.

 • Zvuk tlakové páry v potrubí

  Pára je plynná fáze vody a akusticky je identifikována jako konstantní proudící zvuk, který uslyšíte v tomto příkladu.

 • Obrácený korečkový odváděč kondenzátu v dobrém stavu

  Tento odváděč bude fungovat v cyklu "otevřen-zavřen". Počet cyklů a čas mezi cykly závisí na množství kondenzátu a velikosti odváděče. Zde je typický zvuk dobrého odváděče.

 • Obrácený korečkový odváděč kondenzátu v poruše – trvale otevřen

  Pokud koreček ztratí svoji náplň, potopí se a otevře výpustný ventil. Z akustického hlediska vzor "otevřen-zavřen" zmizí a bude slyšet jen stabilní zvuk proudění páry, která prochází skrz.

 • Plovákový a termostatický odváděč kondenzátu steamtrap v dobrém stavu

  Plovákový a termostatický odváděč má dvě části: kulový plovák a termostatický měch. Typicky má tento odváděč stabilní měnící se průtok. To je způsobeno změnami v pohybu plováku, který se přizpůsobuje změnám v hladině kondenzátu.Termostatický element se občas smrští, aby vypustil kontaminanty jako např. vzduch.

 • Plovákový a termostatický odváděč kondenzátu v poruše – trvale otevřen

  Pokud plovákový a termostatický odváděč selže, může selhat v uzavřené nebo otevřené poloze. Pokud se poškodí plovák kvůli např. vodnímu rázu, plovák se potopí a uzavře odváděč. V tomto případě nebude slyšet žádný zvuk a odváděč bude studený. Pokud se ventil zasekne otevřený, pára bude proudit skrz. Toto je příklad páry proudící skrz.